Trường Đại học Lương Thế Vinh – Trung tâm nghiên cứu khoa học

0
2973

Trường Đại học Lương Thế Vinh được thành lập ngày 05/12/2003 theo Quyết định số 259/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Tổng quan về trường Đại học Lương Thế Vinh

Ban đầu trường có tên là trường Đại học dân lập Lương Thế Vinh, sau này được đổi thành trường Đại học Lương Thế Vinh ngày 29/05/2006 dưới Quyết định số 122/2006/QĐ-TTg và trường sẽ hoạt động theo quy chế của trường đại học tư thục.

Đại học Lương Thế Vinh là trường đại học đa ngành, đa hệ và đa trình độ; là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao và là trung tâm nghiên cứu khoa học của tỉnh Nam Định và vùng Nam đồng bằng Sông Hồng.

Đại học Lương Thế Vinh
Trường Đại học Lương Thế Vinh một ngày hè

Sứ mệnh và mục tiêu của trường

Đại học Lương Thế Vinh xây dựng mô hình đào tạo theo định hướng nghề nghiệp và ứng dụng để thực hiện sứ mệnh là đem lại cho xã hội một nguồn nhân lực có trình độ, góp phần đắc lực và công cuộc công nghiệp hóa – hiện đại hóa và hội nhập của địa phương và đất nước.

Mục tiêu của trường là đào tạo những cán bộ khoa học các ngành có năng lực, có những phẩm chất của người trí thức XHCN Việt Nam. Tạo ra nguồn lao động năng động, sáng tạo, khả năng thích ứng cao với mọi biến động nền kinh tế và yêu cầu thực tế đặt ra: sẵn sàng phục vụ trên mọi lĩnh vực, góp phần đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hoá và phát triển sự nghiệp kinh tế xă hội của tỉnh, khu vực và cả nước.

Cơ sở vật chất & phương pháp đào tạo

Là ngôi trường hoạt động theo quy chế đại học tư thục, tài chính của trường rất hán hẹp. Nhưng qua 15 năm thành lập và phát triển, Đại học Lương Thế Vinh đã từng bước xây dựng ngôi trường khang trang hiện đại, trang thiết bị các phòng thư viện, thí nghiệm, các xưởng thực hành theo hướng đảm bảo cho sinh viên có điều kiện vừa học lý thuyết tốt vừa thực hành tốt.

Về phương pháp đào tạo nhà trường phấn đấu thực hiện nội dung đào tạo toàn diện, khoa học, hiện đại, dân tộc và thiết thực với địa phương; phương pháp đào tạo tích cực, học đi đôi với hành, coi trọng vai trò chủ động tự đào tạo của sinh viên. Nhà trường sẽ đổi mới, đa dạng hoá hình thức đào tạo nhằm tạo nhiều cơ hội cho sinh viên được hoạt động rèn luyện toàn diện.

Thông báo tuyển sĩ thạc sĩ quản trị kinh doanh
Lớp học Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

Liên kết đào tạo nước ngoài

Là trường đại học đa ngành, đa hệ, nhà trường đào tạo và cấp văn bằng theo hệ thống văn bằng quốc gia. Nhà trường cũng đang triển khai những liên kết đào tạo với một số trường đại học nước ngoài. Những sinh viên học giỏi và có khả năng tài chính, sau khi học hết năm thứ ba hoặc hết chương trình, có thể được gửi đi nước ngoài học tiếp chương trình đại học hoặc chương trình cao học ở các trường mà nhà trường liên kết.

>>> Thông báo tuyển sinh Thạc sĩ Quản trị kinh doanh năm 2018 ĐH Lương Thế Vinh

Đội ngũ giảng viên

Trường có đội ngũ giảng viên là các nhà giáo có tài năng, có uy tín, có kinh nghiệm dạy Đại học lâu năm; gồm 243 người trong đó có 11 Giáo sư, 21 Phó Giáo sư, 45 Tiến sĩ, 97 Thạc sĩ.

Năng lực nghề nghiệp

Những thế hệ Kỹ sư, Cử nhân và Thạc sĩ tốt nghiệp Đại học Lương Thế Vinh, khi ra trường, ngoài phẩm chất chính trị đạo đức và năng lực trí tuệ sẽ được trang bị thêm:

Có kiến thức rộng về ngành nghề được đào tạo, nhờ đó dễ lựa chọn việc làm và chuyển dịch nghề nghiệp khi cần, dễ phát triển tài năng.

Nắm vững một ngành, một nghề chuyên sâu để ra trường làm việc được ngay và nhanh chóng làm tốt công việc.

Sử dụng tương đối thành thạo máy vi tính, có khả năng vận dụng Công nghệ Thông tin vào nghề nghiệp.

Có vốn Tiếng Anh để tiếp tục trau dồi nghề nghiệp và hành nghề.