Cử nhân Digital Business
Trang chủ THÔNG BÁO TUYỂN SINH Tuyển sinh chương trình Giám đốc điều hành

Tuyển sinh chương trình Giám đốc điều hành

Chương trình Giám đốc điều hành tại Viện Quản trị tài chính AFC xây dựng với mục đích trang bị những kiến thức mà một Giám đốc tài chính cần có cho các học viên và khơi dậy khả năng lãnh đạo tiềm tàng trong họ.

Không có bài viết để hiển thị

0942.974.500