KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH

Mã số: 8340101

Ban hành kèm theo Quyết định số 88 /QĐ-ĐHTĐ, ngày 15 tháng 7 năm 2021

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Chương trình đào tạo Thạc sĩ Quản trị kinh doanh của Trường Đại học Lương Thế Vinh hướng đến những mục tiêu cơ bản sau:

– Về kiến thức: Học viên được cung cấp các kiến thức mới, kiến thức chuyên sâu về Quản trị kinh doanh, Kế toán. Học viên sẽ nắm vững và thực hành thành thạo các quy định của pháp luật về kinh doanh. Thành thạo phương pháp nghiên cứu khoa học và phân tích định lượng ứng dụng trong kinh doanh.

– Về năng lực đầu ra: Học viện sẽ được cung cấp các kỹ năng cần thiết về ngành Quản trị kinh doanh như: Kỹ năng lãnh đạo và tổ chức, Kỹ năng hoạch định chiến lược, Kỹ năng kinh doanh thương mại nâng cao, Kỹ năng đàm phán kinh doanh nâng cao, Kỹ năng kinh doanh quốc tế nâng cao, Kỹ năng phân tích kinh doanh nâng cao, Kỹ năng quản trị tài chính nâng cao….

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Tổng số tín chỉ tích lũy: 60 tín chỉ, trong đó:

– Khối kiến thức chung: 6 tín chỉ

– Khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành: 45 tín chỉ 

+ Bắt buộc: 24 tín chỉ

+ Tự chọn:  21 tín chỉ

– Luận văn: 9 tín chỉ

Chi tiết khung chương trình đào tạo: TẠI ĐÂY

>>> Học viên quan tâm đến chương trình Thạc sĩ vui lòng gửi thông tin tư vấn chi tiết tại: ĐĂNG KÝ TƯ VẤN!