Các bước cần thiết khi xây dựng kế hoạch tài chính

0
714

Kế hoạch tài chính là một phần quan trọng trong kế hoạch kinh doanh, kế hoạch tài chính giúp bạn dự kiến dòng tiền và lợi nhuận trong tương lai. Vậy có bao nhiêu bước cần thiết khi xây dựng kế hoạch tài chính.

Kế hoạch tài chính là gì?

Việc lập kế hoạch tài chính rất quan trọng đối với 1 doanh nghiệp vì liên quan tới các mục tiêu tài chính đã xác lập cũng như chuẩn bị và sắp xếp các nguồn lực từ tài chính đến nhân lực để đạt được mục tiêu doanh nghiệp.

Kế hoạch tài chính về bản chất là tập hợp các mục tiêu tài chính (định lượng và định tính) và các phương pháp sử dụng các nguồn lực (trong và ngoài doanh nghiệp) nhằm đạt được các mục tiêu đó.

Về mặt hình thức, kế hoạch tài chính sẽ là tập hợp của nhiều báo cáo tài chính khác nhau về cách thức lập và mục đích sử dụng. Các báo cáo này thường được trình bày dưới dạng bảng tính, biểu mẫu, sơ đồ…thể hiện các dự đoán, phân tích, đánh giá, kiểm soát toàn bộ các nội dung hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong một thời kỳ cụ thể.

7 bước xây dựng một kế hoạch tài chính
                                 7 bước xây dựng một kế hoạch tài chính

Bước 1: Nghiên cứu

Là một phần trong công tác quản trị tài chính hoạt động lập kế hoạch tài chính đòi hỏi phải có sự đầu tư nghiên cứu trước khi bắt tay vào xây dựng. Việc bỏ sót bất kì một thông tin nào liên quan đến các vấn đề tài chính đều dẫn tới những hậu quả không thể đoán trước. Người lập kế hoạch cần chuẩn bị một vốn kiến thức kha khá để bạn không bị bỡ ngỡ một thông tin nào.

Bước 2: Xác định nhu cầu tài chính

Một chủ doanh nghiệp khôn ngoan là người biết ưu tiên những mục tiêu quan trọng và quyết định những bước đi phù hợp. Người chủ doanh nghiệp tương lai cần phải xác định những nhu cầu tài chính bằng cách trả lời những câu hỏi như: Mục tiêu đầu tư của bạn là gì? Bạn sẽ đầu tư bao nhiêu tiền? Bạn đầu tư vào cổ phiếu, trái phiếu hay cả hai?…

Bước 3: Thu thập dữ liệu tài chính

Bước tiếp theo là bạn cần lập ra một bảng kế hoạch tài chính để hiểu thêm về dòng tiền mặt bạn định đầu tư và trách nhiệm pháp lý của bạn. Ở bước này bạn có thể nhờ các chuyên gia tài chính, giúp bạn thu thập những tài liệu cần thiết về tài sản, trách nhiệm pháp lý, các khoản khấu trừ thuế, bảng cân đối thu nhập và chi tiêu,…

Thu thập dữ liệu tài chính
                                        Thu thập dữ liệu tài chính

Ngoài ra, trong kế hoạch phải xác định rõ các mục như tuổi nghỉ hưu, trợ cấp nghỉ hưu, bạn muốn phân phối tài sản của mình như thế nào,.. và những rủi ro có thể gặp phải trong tương lai.

Bước 4: Phát triển kế hoạch tài chính

Để phát triển kế hoạch tài chính thì chính người lập ra kế hoạch phải đưa ra những ý tưởng triển khai cho những vấn đề đã được xem xét ở bước trước. Khâu phát triển bao gồm các mục: giải thích những ưu và nhược điểm của kế hoạch, hiểu biết về luật thuế và hệ thống tài chính, v.v..

Bước 5: Trình bày kế hoạch tài chính

Bạn cần xem xét kỹ lưỡng những dữ liệu đã thu thập được và cố gắng trả lời những vấn đề bạn đang thắc mắc. Mọi sự nghi ngờ nào trong kế hoạch đều cần được làm rõ ràng nhất có thể.

Trình bày kế hoạch trước CEO - HĐQT
                                   Trình bày kế hoạch trước CEO – HĐQT

Bước 6: Triển khai kế hoạch tài chính

Bước triển khai kế hoạch hết sức quan trọng trong quá trình xây dựng. Bạn cần bỏ ra khoảng thời gian 4-6 tháng để triển khai kế hoạch đã định.

Bước 7: Giám sát kế hoạch tài chính

Trong khi triển khai, các chủ doanh nghiệp cũng cần phải theo dõi, giám sát từng bước của quá trình đó. Các bản đánh giá danh mục đầu tư, bản cập nhật bảo hiểm, bản lựa chọn đầu tư, thuế và các bản báo cáo về tình hình thị trường…là những tài liệu cần được theo dõi thường xuyên để tránh né những rủi ro hay giảm thiếu mức thiệt hại không mong muốn.

Trên đây là 7 bước lập kế hoạch tài chính được nhiều chuyên gia tài chính sử dụng nhất. Hy vọng bạn đã bổ sung thêm được nhều thông tin cần thiết cho mình.